Deze website vindt zijn oorsprong in mijn bachelorproef.
"Eb en vloed in het gemoed. Etenstijd in het woonzorgcentrum: Inclusieproject bij bewoners met dementie." Dit eindwerk kan je nalezen onder rubriek 'eb en vloed in het gemoed'.
Ik kreeg al meermaals de vraag wat ik nu met deze website wil bereiken? Of wat mijn bedoeling hiervan is? Als ik nu aan iets een broertje dood heb dan is het net wel een antwoord te bieden op zulke vragen.
Als ik nu gewoonweg
.....graag schrijf
.....graag inspireer
.....graag rust wil bieden
.....graag een aanspreekpunt wil zijn
.....graag zoveel mogelijk mezelf wil zijn en blijven
Dan vind ik dit meer dan de moeite waard om mezelf en anderen de kans te geven om te vertellen, na te denken en zelfs te creëren. Een wereld in verandering...dat is super en zo hoort het ook. We staan op velerlei vlak voor grote uitdagingen. Ik grijp deze dag na dag met beide handen. 
De zorgsector en de evolutie hiervan liggen me zeer nauw aan het hart. Als zorgprofessional binnen de thuiszorg heb ik veel diverse contacten met patiënten. Daarnaast is de relatie tot de andere zorgverlener cruciaal en kan deze inspirerend werken.
We komen geregeld voor moeilijke situaties te staan waar we niet (onmiddellijk) een oplossing voor in petto hebben. Soms knaagt een situatie omdat we net niet dat tikkeltje meer kunnen/ mogen bieden. Anderzijds kan jouw creatief ingrijpen bij een bepaalde gebeurtenis een uniek verhaal opleveren.
In de eerste plaats blijf ik mijn eigen waarden trouw. Leren luisteren naar de liefde van je hart, dat laten stralen, inzicht verwerven en vervolgens hiermee aan de slag gaan. Steeds hand in hand met je collega, je organisatie.
Elke persoon is uniek; ook wij als zorgverleners. Dit project       'Eb en Vloed in het Gemoed' zou ik graag verder laten uitgroeien. Alleen, "Ik kan het niet alleen". 
Ik ben op zoek naar mensen die op vrije basis willen meedenken over evoluties binnen de zorg. Een strategisch plan met  in de eerste plaats aandacht voor de gevoelswereld van hulpverlener én patiënt/mantelzorger. Een inclusieverhaal waar we met een aantal mensen een inkleuring geven aan een veranderend zorglandschap. Schrijf jij mee aan het verhaal van "Eb en Vloed"?

dromen, denken, durven, doen


Wilkommen, Bienvenue, Welcome