Liefde is...

leren beseffen dat ik deel uit maak van een groter geheel
respectvolle omgang betuigen tegenover alles wat groeit en bloeit

vorm geven aan een liefdevolle omgeving om van daaruit in interactie te treden
omgaan met de elementen die onze liefde dreigen te beknotten
durven roeien tegen de stroom in en hopelijk voor anderen een toonbeeld te zijn wanneer dan de rivier een stroomversnelling neemt je vloeiend de onstuimigheden overwint
kunnen ervaren dat ik ook een mens ben van vlees en bloed in professionele omgang met cliënten
leren omgaan met de rol van hulpverlener als onderdeel van mijn dagelijks bestaan
verantwoordelijk omgaan met mijn antwoorden op de vragen/noden/behoeften van anderen
zoekend naar een evenwicht hierin om zo het beste in jezelf naar boven te halen
het geregeld stil maken rondom mij om zo te ervaren wat de stilte mij te vertellen heeft
ervaren, bevoelen, benoemen wat ik nodig heb om vanuit een oprecht verlangen naar buiten te treden op een authentieke wijze
voldoende ruimte geven aan tegenslagen, niet onmiddellijk er tegen ingaan: wat doet dit met mij? wat kan ik er mee?
beseffen dat in elke tegenslag een kiem schuilt en mij kansen biedt om mezelf verder te ontwikkelen
steeds een kamer in mijn hart vrijhouden voor mijn inzet naar een rechtvaardigere wereld
met een (zelf)kritische blik in het leven staan; enerzijds zaken in vraag durven stellen, anderzijds acties ondernemen om zo een bijdrage te leveren
zo mooi, zo lief, zo teder, zo puur

DROMEN
DENKEN
DURVEN
DOEN