Vilvoorde: eb en vloed aan de stroom

11-10-2018

Gisterenavond met de wijk op visite in het stadhuis. De burgemeester paraat, ook al is zondag 14 oktober zeer nabij. 

Na een inloopperiode van zowat anderhalf jaar krijg ik wat voeten aan de aarde in en rond mijn nieuwe stek aan het kanaal. Na twee barbecues en een nieuwjaarsdrink aan mijn neus te laten voorbijgaan werd het tijd om wat buurtbewoners te ontmoeten. De bijeenkomst over de werken op de Brusselsesteenweg leek mij een uitgelezen tijdstip voor ontmoeten. 

Een ambitieus plan ontvouwde zich voor mijn ogen met aanvang voorjaar 2019. Geïnteresseerde bewoners luisterden heel aandachtig naar hun burgervader, die zeer verhelderend en realistisch optrad. Nieuwe rioleringen, 4 meter breed fietspad langs het water, een voetgangers- /fietsersbrug, smalle rijstroken met snelheids- en tonnagebeperking. Wat wil een mens nog meer?

Veiligheid! Deze staat momenteel onder druk door het getouwtrek en de juridische veldslag over het welles-nietes spel rond zwaar vrachtverkeer. De rioleringen zouden momenteel in zeer slechte staat verkeren waardoor doemscenarios's rond wegverzakkingen niet kunnen uitgesloten worden. Hopelijk kan het gezond verstand bij alle betrokken partijen zegevieren. Mijn buren gaven blijk van positief meedenkendheid. 

Hopelijk blijft nu de grond stevig onder mijn voeten, ik heb nu juist een voet aan wal. De kennismaking met de buurt geschiedde, een warm gevoel.

"Op naar mijn eerste nieuwjaarsdrink. Schol!"

.