Liefde is...

...leren beseffen dat ik deel uit maak van een groter geheel
...respectvolle omgang betuigen tegenover alles wat groeit en bloeit

...vorm geven aan een liefdevolle omgeving om van daaruit in interactie te treden
...omgaan met de elementen die onze liefde dreigen te beknotten
...durven roeien tegen de stroom in en hopelijk voor anderen een toonbeeld te zijn wanneer dan de rivier een stroomversnelling neemt je vloeiend de onstuimigheden overwint
...kunnen ervaren dat ik ook een mens ben van vlees en bloed in professionele omgang met cliënten
...leren omgaan met de rol van hulpverlener als onderdeel van mijn dagelijks bestaan
...verantwoordelijk omgaan met mijn antwoorden op de vragen/noden/behoeften van anderen
...zoekend naar een evenwicht hierin om zo het beste in jezelf naar boven te halen
...het geregeld stil maken rondom mij om zo te ervaren wat de stilte mij te vertellen heeft
...ervaren, bevoelen, benoemen wat ik nodig heb om vanuit een oprecht verlangen naar buiten te treden op een authentieke wijze
...voldoende ruimte geven aan tegenslagen, niet onmiddellijk er tegen ingaan: wat doet dit met mij? wat kan ik er mee?
...beseffen dat in elke tegenslag een kiem schuilt en mij kansen biedt om mezelf verder te ontwikkelen
...steeds een kamer in mijn hart vrijhouden voor mijn inzet naar een rechtvaardigere wereld
...met een (zelf)kritische blik in het leven staan; enerzijds zaken in vraag durven stellen, anderzijds acties ondernemen om zo een bijdrage te leveren
...zo mooi, zo lief, zo teder, zo puur
...DROMEN
...DENKEN
...DURVEN
...DOEN