Gezocht:  Zorgfilosofen

Elke persoon is uniek; ook wij als zorgverleners. Dit project 'Eb en Vloed in het Gemoed' zou ik graag verder laten uitgroeien. Alleen, "Ik kan het niet alleen". Ik ben op zoek naar mensen die op vrije basis willen meedenken over evoluties binnen de zorg. Een strategisch plan met in de eerste plaats aandacht voor de gevoelswereld van hulpverlener én patiënt/mantelzorger. 

Een inclusieverhaal waar we met een aantal mensen een inkleuring geven aan een veranderend zorglandschap. Schrijf jij mee aan het verhaal van   "Eb en Vloed"?

  dromen, denken, durven, doen